Zlatna plaketa na INOST-u 2019.

Rad naših učenika, društvena igra iz fizike „Fiz-Šiz“, nagrađen zlatnom plaketom na INOST-u

I ove godine, naši učenici, članovi naučno – istraživačke sekcije, od 17. do 19. 4., sudjelovali su, u pratnji mentorice prof. fizike Andreane Kovačević Ćurić, na INOST-u mladih. Predstavili su se s dva rada.

Rad ,,Beta Juliju’’ je predstavio Goran Dorčić (IV.a). Riječ je o vozilu za istraživanje nepristupačnog terena.

Drugi rad je društvena igra iz fizike „Fiz – Šiz“, koju su predstavili i napravili sljedeći učenici: Maja Mujadžić (III.c), Armano Merdžić (III.b), Hana Hasanagić (IV.b), Jelena Peulić (IV.a), Lea Hrstić (IV.a), Anja Radonić (IV.a), Anastasija Tegeltija (IV.a), Anđela Čivljak (IV.a) i Aleksandra Brnić (IV.a). Ova igra je namijenjena za pripremu polaganja državne mature i prijemnog ispita iz fizike, a nagrađena je ZLATNOM PLAKETOM. 

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.