VIJEĆE UČENIKA

Vijeće učenika formirano je od strane učenika škole i broji 18 učenika (po 2 učenika iz odjela).
Koordinatorica Vijeća učenika je pedagoginja Aleksandra Cvijetić.
Vijeće učenika:
I.a: Sara Šipka i Relja Vasilije Žmarić
I.b: Milica Ožegović i Aleksandra Zrnić
II.a: Jovana Stjepanović i Kerim Kobilj
II.b: Marija Pašić i Sergej Milaković
III.a: Lana Jović i Ivan Petrušinski
III.b: Ana Mirecki i Mateja Maksimović
III.c: Stefani Tadić i Luka Đuranović
IV.a: Anja Radonić i Sandro Kučera
IV.b: Hana Hasanagić i Teodora Butković
Predsjednica Vijeća učenika u školskoj 2018./2019. godini je Ana Mirecki, učenica III.b odjela.