VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja je savjetodavno tijelo u školi.
Vijeće roditelja čine po dva predstavnika roditelja iz svakog odjela u školi. (ukupno 18 roditelja)

Vijeće roditelja:
1.    Jasmina Čaušević (I.a)
2.   Zoran Janković (I.a)
3.   Tatjana Ćurlik (I.b)
4.   Boris Kujundžić (I.b)
5.   Biljana Dodik (II.a)
6.   Olivera Janjić (II.a)
7.   Miljan Cvetković (II.b)
8.   Dragan Ilić (II.b)
9.   Nataša Anušić (III.a)
10. Edvina Zlatković (III.a)
11. Sanja Bogojević (III.b)
12. Božidarka Mijatović (III.b)
13. Jadranka Stojaković (III.c)
14. Tanja Bošnjak (III.c)
15. Dara Gajić (IV.a)
16. Nataša Domić Lončar (IV.a)
17. Slobodanka Bajić (IV.b)
18. Vesna Zarić (IV.b)

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2018./2019. godini.
Predsjednik Vijeća roditelja je Nataša Domić Lončar, roditelj iz IV.a odjela.