UPIS

Da bi postao/la učenik/ca naše škole, na dan upisa kandidat/kinja treba dostaviti sljedeće dokumente:

    1. Zahtjev za upis u srednju školu;
    2. Originalne svjedodžbe (VI., VII., VIII. i IX. razred);
    3. Đačku knjižicu (donijeti na uvid);
    4. Izvod iz matične knjige rođenih (original);
    5. Izrađenu fotografiju 35 x 45 mm (u skladu sa “Smjernicama za izradu akreditacijske fotografije“);

 

Napomena!
Da bi se ispravno prijavio pažljivo pročitaj “Natječaj za upis u 1. razred Opće gimnazije KŠC-a u Banjoj Luci za šk. godinu 2016./17.“, kojeg možeš preuzeti u tekstu dole.

 


Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci 31.5.2016. godine objavljuje natječaj za upis učenika u 1. razred Opće gimnazije KŠC-a u Banjoj Luci za šk. godinu 2016./17.

Natječaj za upis u 1. razred Opće gimnazije KŠC-a u Banjoj Luci za šk. godinu 2016./17” preuzmite ovdje.
Zahtjev za upis u srednju školu” preuzmite ovdje.
(Napomena! “Zahtjev za upis u srednju školu” moguće je preuzeti i popuniti i u školi na dan upisa.)
Smjernice za izradu akreditacijske fotografije” preuzmite ovdje.