Transfuzija krvi

Naši maturanti sudjelovali u akciji dobrovoljnog darivanja krvi

U utorak, 10. 3., maturanti naše škole odazvali su se akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Tom prigodom su posjetili Zavod za transfuzijsku medicinu RS. Na početku su ispunili upitnike i pristupili vađenju krvi kako bi se utvrdio nivo hemoglobina u krvi. Nakon toga, učenici koji su imali zadovoljavajući nivo hemoglobina u krvi, obavili su ljekarski pregled i pristupili transfuziji. Učenici su se dobro osjećali, odmorili se i dobili prigodne pakete. Zavod za transfuziju će svakom darivatelju izdati donorsku knjižicu.

Zahvaljujemo svim učenicima koji su sudjelovali u ovoj plemenitoj i humanoj akciji. Darivanjem krvi nekome se može spasiti život. Ovom prigodom uspostavljena je buduća suradnja JU Zavoda za transfuzijsku medicinu RS i naše škole.

Tanja Marić, prof.

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.