SUSTAV KŠC

Tradicija dobrog katoličkog osnovnog i srednjeg školstva u Bosni i Hercegovini nasilno je posve prekinuta 1945. godine. Nakon prekida katoličkog osnovnog i srednjeg školstva nije bilo gotovo cijelih 50. godina, odnosno sve do 1994. godine kad je usred rata u Sarajevu Vrhbosanska nadbiskupija osnovala prvi Katolički školski centar «Sv.Josip» i tim utemeljenjem je započela prva katolička škola poslije Drugoga svjetskog rata.

Poslije toga osnovano je još sedam takvih školskih centara: u Zenici, Tuzli, Travniku, Konjicu, Banja Luci, Bihaću te u Žepču koji je u vlasništvu Hrvatske salezijanske provincije. Zbog ne povratka hrvatskog pučanstva u općinu Konjic te zbog odluke županijskog ministarstva prosvjete HNŽ/K o spajanju rezreda Osnivač je odlučio 2005. godine zatvoriti rad škole u Konjicu.

(preuzeto sa ksczenica.com)

Sestre Milosrdnice grade školu 1910. i 1911. godine. Odlukom Ministarstva prosvjete, škola je vraćena u posjed sestara Milosrdnica.
Primopredaja je izvršena 30. listopada 2004.godine. Zahvaljujući dobročinitelijma, obnova je počela, a završena je u listopadu 2005. godine.
Prvo zvono 12.9.2005.godine pozvalo je 13 učenika.
Školu je 16.9. iste godine blagoslovio biskup Franjo Komarica. Škola je dobila naziv po istaknutom laiku u svjedočenju Evanđelja, kako reče Papa Ivan Pavao II, Ivanu Merzu. Rođenom u Banjoj Luci 16. prosinca 1896. [Pročitaj više]

KŠC “Bl. Ivan Merz”
Srpska 30 

Banja Luka, BiH

Tel.: +387 51 211 670
Fax.: +387 51 212 750

E-mail: ksc.bl@inecco.net
Web.: kscbl.com

Facebook: facebook.com/ksc.bl
Twitter: twitter.com/kscbanjaluka

KŠC „Ivan Pavao II“ u Bihaću osnovan je 2006. g. Prve šk.god. 2006/2007. upisan je 1 razred Opće gimnazije s 15 učenika. Škola je započela s radom u iznajmljenim prostorima OŠ „Harmani II – Područna škola Žegar“. Iduće šk.god. 2007/2008. upisan je i prvi razred devetogodišnje osnovne škole. U šk.god. 2008./2009. upisana su tri razreda Opće gimnazije koje pohađa 42 učenika i 2 razreda osnovne škole koje pohađa 16 učenika.  Škola se nalazi još u iznajmljenim prostorijama, a od iduće šk. godine nadamo se početku gradnje nove školske zgrade.

KŠC „Ivan Pavao II“
Ul. križ bb, 77 000
Bihać, BiH

Tel.: +387 37 223 874
Fax.: +387 37 223 874

E-mail: ksc-bihac@net.hr
Web.: www.ksc-bihac.com

Katolički školski centar «Sv. Josip» u Sarajevu otvoren je 19.11.1994. godine. Bilo je to teško ratno vrijeme, depresivno za opkoljeni grad Sarajevo i sve njegove žitelje, a posebno djecu. Katolička je crkva u tom kaotičnom vremenu poniženja ljudskog dostojanstva, razaranja moralnog i materijalnog, htjela potaknuti nadu u poštovanje čovjeka i zajednički život, koji kao da se htio ugasiti, iako je na ovim prostorima vijekovima njegovan. Vrhbosanska nadbiskupija osniva i otvara Katolički školski centar «Sv. Josip», multietničku i multikonfesionalnu školu – Školu za Europu.

Školska zgrada je bila potpuno devastirana u ratu. Uložena su velika sredstva crkvenih donatora iz Europe u njezinu obnovu kako bi učenici imali lijepe učionice, kabinete i sve uvjete za dobar obrazovni i odgojni rast.

Pomoćni vrhbosanski biskup mons. dr. Pero Sudar, kao promicatelj katoličkog školstva u BiH, osim ovog prvog centra u Sarajevu, u ime Vrhbosanske nadbiskupije nešto kasnije otvara katoličke školske centre u Tuzli, Zenici, Konjicu, Travniku i Žepču.

Na poziv prvog vrhbosanskog biskupa dr. Josipa Stadlera 1882. godine dolaze u Sarajevo iz Beča sestre družbe Kćeri Božje ljubavi, koje iste godine grade Zavod sv. Josipa u kojem je počela s radom Osnovna škola (4.10.1882.), a uskoro i Ženska učiteljska škola, Tečaj za odgojiteljice u dječijem zabavištu, Trgovinski tečaj i Ženska stručna škola.

Zavod Sv. Josipa odgajao je i obrazovao mnoge građane grada Sarajeva do kraja Drugog svjetskog rata, kada su tadašnje vlasti zabranile rad svim privatnim školama pa tako i onima koje su bile u vlasništvu Crkve. Dolaskom demokratskih promjena u BiH stvorili su se uvjeti da Vrhbosanska nadbiskupija otvori Katolički školski centar po mjeri i želji roditelja i učenika.

KŠC „Sv. Josip“
M.P. Sokolovića 11 71000
Sarajevo, BiH

Tel.: +387 33 225 775
Fax.: +387 33 225 775

E-mail: alfaksc@bih.net.ba
Web.: www.ksc-sarajevo.com

Nakon više stoljeća turske okupacije Bosne i teškog perioda za njene stanovnike i katoličku Crkvu, 1878 g. Austrougarska monarhija dobiva mandat za uspostavu svoje vlasti na ovom području. S dolaskom nove vlasti otvaraju se mogućnosti za obnovu redovite crkvene hijerarhije u Bosni
i Hercegovini. Kao prvi Vrhbosanski nadbiskup imenovan je dr. Josip Stadler, kojega je čekala veoma teška zadaća: podizanja nove biskupije. Jedan od mnogih problema s kojima se suočio bila je i potreba za osnivanjem ustanova koje će se baviti odgojem budućih svećeničkih kandidata. Kao mjesto izgradnje budućeg dječačkog sjemeništa izabran je Travnik koji je i u periodu turske okupacije bio središte katolika u Bosni. Nakon mnogo nevolja i financijskih poteškoća počela je s radom 9. siječnja 1882. Nadbiskupska gimnazija u Travniku koja je u to vrijeme još uvijek okupljala samo vanjske učenike. Taj mali broj izabranih učenika bio je poučavan u hrvatskom jeziku, katekizmu, biblijskoj povijesti, zemljopisu, računanju i njemačkom jeziku, te krasopisu latinicom i goticom. 8. travnja tiho je i bez velike najave posvećen kamen temeljac buduće zgrade koja će odgajati svećeničke kandidate. Unatoč mnogim financijskim nevoljama, do 1888. godine zgrada je većim dijelom dovršena, a upravu nad gimnazijom i sjemeništem nadbiskup Stadler je povjerio isusovačkom redu.

Vremenom se zgrada još više razvijala, unutar samog objekta posvećene su tri kapele, a radilo se i na poboljšanju mogućnosti za stjecanje znanja te su tako otvoreni: prirodopisni i fizikalni kabinet, kemijski laboratorij, te na kraju i arheološki muzej. Broj učenika je svake godine rastao. Pored kandidata koji su bili katolici u Nadbiskupsku gimnaziju su primani i učenici drugih vjeroispovijesti kao izvanjski učenici. Glavna je zadaća zavoda kroz godine bila odgoj svećeničkog pomlatka te je i unutar škole morala biti uspostavljena hijerarhija. Na čelu zavoda nalazio se rektor, a njegova desna ruka u upravi internatom bio je generalni prefekt. Iz tog su zavoda izašle generacije bosanskohercegovačkih katolika Hrvata, i to svećenika i akademika raznih struka, koji postadoše stožer hrvatske inteligencije u Bosni i Hercegovini.

Nakon Drugog svjetskog rata travničko sjemenište je raseljeno, a sjemeništarci rastjerani. Privremeni dom našli su u zadarskom sjemeništu Zmajević odakle su izašle generacije maturanata iz Vrhbosanske nadbiskupije, od kojih je veliki broj završio sarajevsku bogosloviju i već su zaređeni svećenici. Iza rata je Velika gimnazija konfiscirana, i u njoj su kroz
54 godine bile različite srednje škole.

DANAS :Godine 1998. odlučeno je da se obnovi nadbiskupsko sjemenište u Travniku, kojemu je priključen i novoosnovani Katolički školski centar »Petar Barbarić». Nakon velikih problema i borbe za povrat zgrade, od 1999. godine travničko je sjemenište ponovno otvoreno na mjestu na kojem ga je i utemeljio prvi vrhbosanski nadbiskup dr. Josip Stadler, ali cijela sjemenišna zgrada još uvijek nije vraćena vlasniku.

Katolički školski centar ima ime po najznačajnijem učeniku Velike travničke gimnazije, sluzi Božjem Petru Barbariću, koji se ovdje školovao i umro na glasu svetosti dana 15. travnja 1897. godine. Taj datum slavi se kao Dan škole. God. 1935. zemni su mu ostaci s gradskog groblja Bojna, doneseni u sjemenišnu crkvu i tu se razvila prava pobožnost prema njemu. Nažalost njegovo tijelo je nakon 1944. god. zakopano u blato i zazidano kako bi ga se sakrilo od naroda. Prilikom obnove dijela Gimnazije kojeg koristimo, ono je pronađeno, a oko njegova groba skupljaju se učenici i narod na molitvu.

KŠC “Petar Barbarić”
Školska 1,
Travnik, BiH

Tel.: +387 30 518 823
Fax.: +387 30 512 714

E-mail: ksctr@bih.net.ba
Web.: www.ksc-travnik.net

U Tuzli postoji Katolički školski centar” Sv.Franjo” koji vodi posebnu brigu o odgoju i obrazovanju mladih.

On je baštinik duge tradicije kvalitetnih škola koje su vodile časne sestre Kćeri Božje ljubavi u protekla dva stoljeća. U Tuzli je počela s radom 1883. škola pod njihovim vodstvom.. Prema pisanoj dokumentaciji i svjedočenju starijih, bile su to dobro organizirane i kvalitetne škole. Dolaskom komunista na vlast poslije Drugog svjetskog rata, sve su te škole zatvorene a imovina oduzeta.

Osamostaljenjem BiH kao suverene države stvorili su se uvjeti za ponovno otvaranje takvih škola. Tako je Vrhbosanska nadbiskupija još u ratu željela obnoviti bogatu tradiciju školstva pa su otvoreni Centri u Sarajevu, Zenici i Tuzli, a nešto kasnije u Žepču, Konjicu,Travniku, B.Luci i Bihaću. Katoličke škole imaju svoju povijest koliko i sama Crkva, jer je središte poslanja čovjek i sve ono što ga čini plemenitim, naprednijim, boljim i sretnijim.. Tako su prva opismenjavanja i škole nikle upravo u krilu Crkve. Kroz noviju povijest u BiH pokušavali su slijediti europske primjere pa su tako prve škole nastajale uglavnom pod vodstvom vjerskih zajednica.

Opća gimnazija
Opća gimnazija i KŠC-a su obilježili ove godine 15 godina rada i djelovanja. Prvih šest godina gimnazija je radila u iznajmljenim školama, a od 2001. u novoizgrađenom KŠC-u
Iako su počeci bili skromni, bez vlastitog prostora u samo par godina broj učenika rapidno je rastao a rezultati koje su postizali učenici i profesori na natjecanjima mnoge je iznenadio.
Preseljenjem u novoizgrađeni Centar stvoreni su optimalni uvjeti a broj učenika se stalno povećavao a ugled škole rastao.

Opća gimnazija počela je s radom 6.studenog 1995.u prostoru Osnovne škole Pazar u Tuzli sa 102 učenika u četiri odjeljenja. Nakon dvije godine rada 1997. preselila je u Mašinsku školu.

Broj učenika se povećao na 8 odjeljenja i 221. U Mašinskoj školi ostala je do jeseni 2001. kada je preselila u novoizgradeni suvremeno opremljen Katolički školski centar “Sv.Franjo” u
Klosterskoj ulici u centru grada. Uz gimnaziju počela je s radom i osnovna škola čiji učenici nastavljaju školovanje u gimnaziji. Najveći broj učenika 377 u 13 odjeljenja gimnazija je imala škol. 2004/05.godine.

p1090462Gimnazija je postala prepoznatljiva po svome radu i uživa velik ugled ne samo u gradu Tuzli nego i čitavoj regiji. Trinaest generacija svršenih maturanata nastavilo je školovanje na Tuzlanskom sveučilištu, mnogi su nastavili u Sarajevu, Osijeku , Zagrebu, Dubrovniku. Neki studiraju u Austriji, Njemačkoj i SAD-u. Neki od darovitih učenika nakom završenih studija danas su profesori ove gimnazije, velik broj je magistrirao ili doktorirao ili su uspješni u svojoj struci i danas su ponos ove škole i pozitivan primjer drugim učenicima da se danas i u ovim našim okolnostima može uspješno učiti i studirati.
Škola je otvorena učenicima svih nacija i vjera, koji žele kvalitetno gimnazijsko školovanje europskog tipa s kvalitenim profesorskim kadrom u suvremeno opremljenoj ustanovi.

Nastava je iz svih predmeta stručno zastupljena. Većina profesora prošla je stručno usavršavanje i radi na izgradnji aktivne i kvalitetne škole.
Nastava u Općoj gimnaziji odvija se po planu i programu za gimnaziju Sustava katoličkih „Škola za Europu”. Ima izbornu nastavu u III. i IV. razredu i eksternu maturu na razini Sustava već pet godina.
Raspolaže svim potrebnim sadržajima, od velike sportske dvorane, vanjskog igrališta, multimedijalnog amfiteatra, knjižnice sa potrebnim brojem knjiga za lektiru, kabinetima informatike,
prirodnih znanosti, stranih jezika, umjetnosti i specijaliziranim učionicama koje su suvremeno opremljene namještajem i didaktičkim sredstvima. Škola raspolaže „pametnim pločama” a svi učenici i profesori imaju elektronički identitet u sustavu HUSO i mogućnost pristupa CARNet – ovom Centru znanja Škola.hr.

U ovoj školi naglasak se stavlja ne samo na obrazovanje nego i na odgoj te izvannastavne aktivnosti.Brojne su sekcije od informatičke, foto-filmske, novinarske, dramske, zbora, likovne, ekološke, plesne i sportskih sekcija u kojima učenici imaju mogućnost razvijati svoj talenat. Brojna priznanja svjedoče o kontuiranom kvalitetnom radu ove gimnazije. Od 34 srednje škole na TK Opća gimnazija KŠC-a je u samom vrhu.

Općinsko vijeće Tuzla dodijelilo je KŠC-u TUZLANSKU PLAKETU za 2006.god. Škola je proglašena Eo-školom 2007. a Sustavu katoličkih „Škola za Europu” INTERNACIONALNA LIGA HUMANISTA dodijelila je najveće priznanje ZLATNA POVELJA MIRA I HUMANIZMA za 2009.godinu.
Učenici i profesori ove gimnazije godinama donose brojna priznanja i nagrade s natjecanja bilo da su organizirana na kantolanloj, federalnoj ili državnoj razini.
Sudjelovali su na Matematičkoj olimpijadi 1999, 2000, 2003. U izboru najboljih škola, titulu „Naj školu” grada Tuzle za 2003/04. zauzela je II.mjesto.
Na „Smotri stvaralaštva TK” 2004. Gimnazijski zbor je dobio „Specialno priznanje” zato što je u kontinuitetu od tri godine osvajao prvo mjesto. Isto Specijalno priznanje zbor je postigao i za škol. 2006/07. kao i Likovna sekcija za 2006/07. Na Smotri stvaralaštva na kojoj svake godine sudjeluju sve osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona, Opća gimnazija je zauzela prvo mjesto u ukupnom plasmanu za 2004/05. i 2005/2006.godinu.
Crveni križ općine Tuzla Općoj gimnaziji je dodijelio I. mjesto u ukupnom plasmanu srednnjih škola za 2004/05. i 2005/06. škol.godinu.
U vrednovanju srednjih škola koje svake godine ocjenjuju Pedagoški zavod i Ministarstvo TK Gimnazija je u ukupnom plasmanu zauzela III. mjesto škol.2003/04. II. mjesto 2006/07. II.mjesto 2008/09. i IV. mjesto 2009/10.godine.

Na razini Sustava katoličkih „Škola za Europu” laskavu titulu najbolje učenice Sustava i godišnju nagradu „Petar Barbarić” dobila je učenica ove gimnazije Ljiljana Lukić za 2007/08.godinu, dok je godišnju nagradu za profesore „Erich von Brandis” dobila prof. Evica Cerić za 2008/09.škol godinu. Visoka Priznaja povodom Dana učitelja, za životno djelo, Ministarstvo obrazovanja i Pedagoški zavod dodijeli su 2008.prof.Romeu Kneževiću i 2010.prof.Smiljki Lukanović, profesorima ove gimnazije.
Samo u prošloj godini učenici i profesori Opće gimnazije osvojili su prva mjesta na kantonalnoj razini iz ekologije, genetike, matematike, likovne umjetnosti. Iz matematike i drame na federalnoj i državnoj razini.Druga i treća mjesta su zauzeli su iz engleskog, njemačkiog, fizike, kemije, košarke, odbojke…..

Gimnazija danas broji 267 učenika u 11 odjeljenja. Tri odjeljenja su završila školovanje a četiri su upisana u prvi razred. U školi djeluju 23 predmetna profesora i jedan vanjski suradnik.
martinantunovic

Dužnost direktora gimnazije već duži niz godina obnaša fra Martin Antunović, pedagog-psiholog je prof.Zlatko Špoljarević.

Savjet roditelja sačinjavaju predstavnici roditelja iz svih odjeljenja a predsjednica je prof.dr.Selma Pašić. Uz Vijece učenika i Savjet roditelja već deset godina aktivno i uspješno radi udruženje pod nazivom “Prijatelji KŠC-a” .U njega su uključeni bivši maturanti i većina roditelja sadašnjih učenika, profesori i svi oni koji ovaj centar doživljavaju kao svoj.
Škola sudjeluje u svim kulturnim događanjima u gradu i ima dobru suradnju sa sličnim školama u gradu, BiH i inozemstvu.

KŠC “Sv. Franjo”
Školska 1,
Travnik, BiH

Tel.: +387 35 300 800
Fax.: +387 35 300 801

E-mail: ravnatelj@ksc-tuzla.edu.ba
E-mail: direktor.gim@ksc-tuzla.edu.ba
E-mail: tajnistvo.gim@ksc-tuzla.edu.ba
Web.: gm.ksc-tuzla.edu.ba

Nedovoljno informacija.

Povijest
– godine 1994. Sabor Hrvatske salezijanske provincije prihvaća poziv Ordinarijata vrhbosanske nadbiskupije i općinskih vlasti Žepča da preuzme brigu oko izgradnje i vođenja Katoličkog školskog centra u Žepču;
– godine 1995. prvi salezijanci dolaze u Žepče i uključuju se u odgojno-obrazovni rad u srednjoj školi;
– godine 1997. položen kamene temeljac za izgradnju Katoličkog školskog centra . Zemljište za izgradnju Centra, ukupne površine 70 000 m2, darovala Općina Žepče;
– godine 1999. započinje s radom Tehničko-obrtnička škola s prvih 72 učenika;
– godine 2000. započinje s radom i Opća gimnazija;
– godine 2003. izgrađena upravna zgrada i prostori za salezijansku zajednicu;
– godine 2004. započinje izgradnja nove školske radionice;
– Katolički školski centar dio je mreže katoličkih škola u BiH čiji je promicatelj mons. Pero Sudar, pomoćni biskup Vrhbosanske nadbiskupije. Centar danas ima dvije srednje škole: Opću gimnaziju (175 učenika) i Srednju mješovitu školu (340 učenika) s ukupno 60 djelatnika.

Članovi salezijanske zajednice:
1. don Tihomir Šutalo, ravnatelj zajednice
2. don Mihovil Kurkut
3. don Anto Adžamić

Identitet Salezijanske škole
Katolički školski centar ustanova je koju vode salezijanci Hrvatske salezijanske provincije sa sjedištem u Zagrebu. U svom radu nadahnjuju se evanđeoskim vrijednostima kao i na djelu sv. Ivana Bosca, osnivača salezijanske družbe. Škola želi odgojiti nastojeći pomoći svakom svom učeniku da:
– postigne humanističku i opće kulturalnu izobrazbu,
– bude otvoren društvenim potrebama,
– bude kršćanski zrela i slobodna osobnost.

Tri su bitne karakteristike ove Ustanove. Riječ je o školi, i to katoličkoj i salezijanskoj.
– ŠKOLA: odgojna institucija koja promiče razvoj zdrave i uravnotežene osobnosti pod sljedećim vidovima: kulturološkim, osjećajnim, društvenim i duhovnim.
– KATOLIČKA: vlasništvo je Katoličke crkve kojoj je prvotna zadaća evangelizacija. Nije katolička po tome što se u njoj izučava katolički vjeronauk, nego se njezin odgojni i kulturološki projekt temelji na kršćanskim vrijednostima koje postaju unutrašnja motivacija, nadahnjuju metodologiju, određuju ciljeve.
– SALEZIJANSKA: vode je salezijanci, duhovni sinovi sv. Ivana Bosca koji je za mladiće svoga vremena darovao život nastojeći ih odgojiti kao poštene građane i dobre kršćane.

Aktivnosti
Kroz različite skupine i udruženja, promiču se također i izvanškolske aktivnosti: kulturnog, društvenog, rekreativnog, volonterskog karaktera.

Srednjoškolsko obrazovanje nije obvezatno. Još manje su obvezne pojedine izvannastavne aktivnosti. Ali upravo one govore koliko je škola doista svojim učenicima. Navodimo tek neke od aktivnosti koje već postoje u našem Centru i pozivamo i ostale učenike da u nekoj od njih pokušaju razviti svoje talente i postati dobri:
– animatori,
– glumci,
– tamburaši,
– folkloraši,
– planinari,
– ekolozi,
– športaši,
– karitativni djelatnici,
– kreativni stvaraoci,
– članovi školskog zbora,
– glazbenog banda ili
– molitvene skupine.

Školski ambijent

Aktivnosti
Kroz različite skupine i udruženja, promiču se također i izvanškolske aktivnosti: kulturnog, društvenog, rekreativnog, volonterskog karaktera.

Srednjoškolsko obrazovanje nije obvezatno. Još manje su obvezne pojedine izvannastavne aktivnosti. Ali upravo one govore koliko je škola doista svojim učenicima. Navodimo tek neke od aktivnosti koje već postoje u našem Centru i pozivamo i ostale učenike da u nekoj od njih pokušaju razviti svoje talente i postati dobri:
– animatori,
– glumci,
– tamburaši,
– folkloraši,
– planinari,
– ekolozi,
– športaši,
– karitativni djelatnici,
– kreativni stvaraoci,
– članovi školskog zbora,
– glazbenog banda ili
– molitvene skupine.

Prioritetni ciljevi
Centar kroz svoje djelatnosti želi odgojiti učenike:
– sklone kritičkom promišljanju, što znači: informirane, kreativne i sklone prosuđivanju,
– slobodne, tj. sposobne da donose svjesne i dosljedne odluke,
– svjesne vlastitog poslanja i odgovornosti,
– sposobne organizirati vlastito vrijeme, vlastiti način učenja, kroz ozbiljan i ustrajan pristup radu,
– koji poštuju dogovor i situaciju u kojoj se nalazi druga osoba,
– sposobne živjeti dar vjere.

Odgojni sustav
Odgojni sustav našeg Centra jest don Boscov . On počiva na tri odgojna stupa: razumu, vjeri i ljubaznosti.

Razum se očituje:
– kroz uvažavanje činjenice da je čovjek Božje stvorenje,
– kroz prihvaćanje Božjih darova i usmjeravanje čovjeka prema Njegovoj zamisli,
– kroz odbacuje utilitarističku viziju čovjeka i svijeta.

Ljubaznost se očituje:
– kroz oratorijanski stil prihvaćanja,
– kroz davanje prednosti mladima, osobito siromašnima,
– kroz obiteljski duh,
– kroz svakodnevnu strpljivost u radu.

Vjera se očituje:
– kroz kršćansku kulturu u kojoj Gospodnji navještaj postaje mjerilo za kulturni rast i kršćansko dozrijevanje,
– kroz trenutke slavlja Božjih i ljudskih ostvarenja.

Salezijanci i laici, koji djeluju u ovoj Ustanovi, nastavljaju don Boscovo djelo nastojeći ostati vjerni njegovom stilu, duhu i metodi odgoja.

Nastavnici i odgojitelji u svom odgojno-obrazovnom pristupu nastoje:
– ići ususret učenicima vodeći računa o njihovim mogućnostima,
– pomažu učenicima svladati poteškoće pri učenju,
– razvijaju kod učenika svijest pripadnosti, pozitivnih odnosa, suradnje s kolegama i nastavnicima kao prvo iskustvo svijesti oko društvene odgovornosti i promicanja zajedničkog dobra,
– nastoje objediniti kulturne i vjerske vrijednosti,
– upućuju na vrijednosti Isusova evanđelja i na osobnoj i društvenoj razini.

Odgojna zajednica
Odgojnu zajednicu čine različite skupine: salezijanci, nastavnici, roditelji i učenici.

Salezijanci promiču identitet, upravljaju Centrom te animiraju djelatnosti.

Nastavnici i ostali djelatnici doprinose svojom stručnom i kršćanskom osposobljenošću dobrom funkcioniranju Centra. Vode računa da vlastitu osobnost i slobodu izbora usuglase s ciljevima predviđenim odgojnim projektom Centra te rade na trajnom osobnom usavršavanju. U dijalogu s roditeljima osjetljivi su za pojedinačne odgojno-obrazovne situacije učenika.

Roditelji su prvi odgojitelji svoje djece i Centar ih kao takve uvažava i prihvaća. Budući da je neizostavno poslanje Centra odgoj, roditelji uživaju sve privilegije u njegovu odgojnom projektu. Upisujući svoju djecu u Centar, roditelji prihvaćaju Statut Centra kao i sadržaje koje nudi.

Učenici prepoznaju i razvijaju osobne darove i odgovornosti.

Odgojna zajednica promiče obiteljsko ozračje, međusobno uvažavanje i susret osoba u odgojnom procesu. Zbog toga se vrijeme boravka u školi produžuje i izvan nastave. Osobe, prostor, vrijeme, odnosi, poučavanje, studij, različite aktivnosti doprinose ozračju ozbiljnosti, radosti i zauzetosti svih sudionika odgojnog procesa.

KŠC “Don Bosco”
Stjepana Radića bb
Žepče, BiH

Tel.: +387 32 888 702
Fax.: +387 32 888 702

E-mail: ravnatelj@kscdonbosco.ba
Web.: www.kscdonbosco.ba