STRUČNI ORGANI

Odjeljenjskim vijećem predsjedava odjeljenski starješina.

Odjeljenjsko vijeće čine svi nastavnici koji predaju u tom odjeljenju.

Nastavničko Vijeće čine svi nastavnici i stručni suradnici škole.
Sjednice Nastavničkog vijeća vodi direktorica škole.

Sjednice Nastavničkog vijeća održavaju se jednom mjesečno i po potrebi.

Na sjednici Nastavničkog vijeća prisutan je predstavnik učenika ispred Vijeća učenika.

Aktiv jezičnog područja
(Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik, Latinski jezik)
Predsjednik aktiva: Irena Bilalović, prof. latinskog jezika 

Aktiv matematičko-fizičkog područja
(Matematika, Fizika, Informatika)
Predsjednik aktivaAndreana Kovačević Ćurić, prof. fizike

Aktiv kemijsko-biološkog područja
(Biologija, Kemija)
Predsjednik aktivaIrena Bjekić, prof. kemije

Aktiv društvenog područja
(Povijest, Geografija, Sociologija, Filozofija i logika, Psihologija i pedagogija, Povijest religija, Vjeronauk, Etika i moral)
Predsjednik aktivaSanela Tuckešić, prof. povijesti

Aktiv sportsko-umjetničkog područja
(Tjelesni i zdravstveni odgoj, Glazbena umjetnost, Likovna umjetnost)
Predsjednik aktiva: Suzana Kusovac Sladoje, prof. glazbene umjetnosti

Aktiv razrednika
(ovaj aktiv čine svi razrednici, pedagoginja škole i direktorica škole, predsjednik aktiva Anđa Tomić, dir. škole)
Predsjednik aktivaAnđa Tomić, direktorica