Sajam udžbenika

Da bismo pratili trag Platona i Aristotela i prepoznali trenutak blizak samom činu stvaranja i to stvaranja tipova, paradigmi u umjetničkom izrazu potrebna nam je očita opredmećenost, potrebna nam je knjiga.

Dragi učenici, u opsegu našeg vidokruga prva knjiga je udžbenik. Odatle polaze naše stope ka poetici svakog nastavnog predmeta.

U našoj školi živi nit razmjene udžbenika koju sada već tradicionalno prepoznajemo kao Sajam udžbenika. Naime, novi udžbenici veoma su skupi te mogućnost razmjene onih već korištenih njeguje se u našoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, a njihovu cijenu određuju sami učenici. Prijavni obrazac, koji biva dostupan zainteresiranim učesnicima Sajma, omogućava skladan pregled ponuđenog i traženog.

Vrijeme u kojem valjano razmišljate o svojim obavezama, kraj školske godine, podudara se s vremenom održavanja Sajma udžbenika koji u svojoj naravi krije dobrobit za Vas. Također, to je vrijeme kada upoznajemo nove generacije kojima je ova obavijest naročito bitna. Zakoračiti u svijet nove školske godine s jednom mišlju manje na svojim plećima lijepa je okolnost.

 Ove školske godine koordinator opisane aktivnosti je biblioteka škole, koja je nosilac organizacione misli. Naročita pažnja naše odgojno-obrazovne ustanove temelji se na ustupanju prostora škole našim učenicima te razmjeni informacija tim povodom.

U petak, 12.6., u 10 sati, svjedočit ćemo preuzimanju udžbenika za prvi razred te  razmjeni udžbenika za drugi, treći i četvrti razred. U četvrtak, 18.6., u 11 sati, nakon upisa učenika u prvi razred naše škole, bit će omogućeno preuzimanje kompleta udžbenika za prvi razred preostalih s prethodno organiziranog Sajma o čemu će, u vidu napomene, ponovo osvanuti obavještenje na našoj internet stranici.

Iako je izvanredno stanje zbog nedavnih okolnosti pandemije okončano naš susret bit će ostvaren oprezno, na obostrano očuvanje zdravlja i korist.

 Ono što je Vama konac jednog doba nama je misao o Vašem sljedećem dobu koje mjerimo mjesecima i godinama jer učenost, srećom, nikada ne okončava svoj krug.

Brankica Novaković, prof.

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.