Festival „Element“

Učenici naše škole sudjelovali su, u sklopu festivala „Element“, u pravljenju optičke iluzije dimenzija 3×2.

U sklopu festivala „Element“, u četvrtak, 7. 6. o. g., učenici koji pohađaju izbornu nastavu iz likovne umjetnosti zajedno s učenicima kreativne sekcije sudjelovali su u pravljenju optičke iluzije dimenzija 3×2. Ova akcija se održala u parku Petar Kočić, a učenici su sudjelovali u ovom festivalu zahvaljujući inicijativi našeg prof. likovne umjetnosti, Davora Paponje.

O samom festivalu učenica Emilija Domić (III.a) prenijela nam je svoje, kao i, iskustvo ostalih učenika izjavivši da je „Element“ bio događaj na kojem su se uz dobru muziku zabavili, družili, pokazali svoju kreativnost te zainteresirali širu javnost za ovu vrstu umjetnosti.

Davor Paponja, prof.

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.