DSD – ispit iz njemačkog jezika

Učenici naše škole polagali pismeni dio DSD ispita

Njemačka jezična diploma međunarodni je jezični ispit znanja za učenike u inozemstvu, tj. državni ispit kojim se potvrđuje poznavanje njemačkog jezika na razini A2/B1 (DSD I) ili B2/C1 (DSD II) zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike. Svake godine ovaj ispit polaže preko 14.000 učenika širom svijeta u više od 50 zemalja. U srijedu, 28. studenog 2018., učenici naše škole koji nastavu njemačkog jezika pohađaju po navedenom programu pristupili su pismenom dijelu ispita, na kojem su se ispitivale vještine pisanja, razumijevanja čitanja i slušanja. Iz naše škole ispitu su pristupili: Mirna Grabovac (IV.a), Irina Gajić (IV.a), Nikolina Đurić (IV.a), Emilija Domić (IV.a) i Anastasija Bajić (IV.b), a njima se priključilo još šest učenika Gimnazije Banja Luka. Ispit je trajao od 8:30 do 13:15 s kratkim pauzama za odmor, a nadgledala ga je prof. njemačkog jezika Snježana Janković.

Ostao je još usmeni dio ispita koji će se održati 13. prosinca 2018. godine.

Irina Gajić, IV.a

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.