Brončana medalja na Državnom natjecanju iz njemačkog jezika

Učenik naše škole Dražen Župančić, na Državnom natjecanju iz njemačkog jezika, osvojio brončanu medalju.

Zahvaljujući dobrim rezultatima na Republičkom natjecanju iz njemačkog jezika održanom 10. 3. o. g. u Banjoj Luci tri učenika naše škole, Lara Varošić, II.c (5. mjesto na nivou A2), Ivana Zlatković, II.a (1. mjesto na nivou A2) i Dražen Župančić, II.a (3. mjesto na nivou B1), plasirali su se na Državno natjecanje, koje je održano 12. 4. o. g. u Sarajevu. Učenike je u Sarajevo pratila prof. njemačkog jezika Snježana Janković, koja ih je i pripremala za ova natjecanja. Znanju naših učenika doprinijela je i DSD nastava. Tjedno imaju dva sata dodatne nastave, a drži je prof. Christian Hardt iz Njemačke. Na Državnom natjecanju Dražen Župančić osvojio je treće mjesto na nivou B1.

Lara Varošić, II.c

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.