Božić fest 2018.

Katolički školski centar u Banjoj Luci objavljuje natječaj za učenike srednjih škola povodom Božić festa 2018. Natječaj je nagradnog karaktera, a radove je potrebno do 6. 12. 2018. dostaviti u Tajništvo škole ili poslati e-mailom.

Opća gimnazija Katoličkog školskog centra „Bl. Ivan Merz” u Banjoj Luci u prigodi Božić festa 2018., objavljuje natječaj za učenike srednjih škola.

Kategorije natječaja:

Autore najboljih radova na ovogodišnjem Božić festu prosudbeno povjerenstvo zaduženo za izbor najboljih radova, prigodno će nagraditi, i to:

  1. nagrada – 70 KM
  2. nagrada – nagrada iznenađenja
  3. nagrada – nagrada iznenađenja

Na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola.

Radove je potrebno dostaviti poštom ili osobno u Tajništvo Opće gimnazije KŠC-a u Banjoj Luci do 6.12.2018. ili na e-mail: opcagim.kscbl@gmail.com, a proglašenje pobjednika i dodjela nagrada održat će se na ovogodišnjem Božić festu u našoj školi, 20. 12. 2018. u 18 sati.

Vidi PLAKAT

Vidi književni natječaj         Vidi natječaj za najbolju božićnu pjesmu / kompoziciju

Vidi natječaj za božićni film i fotografiju             Vidi likovni natječaj

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.