POLAGANJE MATURE U OPĆOJ GIMNAZIJI KŠC-a BANJA LUKA

Dragi maturanti,

nadam se da su sve brige iza vas bar što se tiče završavanja četvrtog razreda srednje škole.

Ostalo vam je još polaganje mature u vašoj školi.

Maturalni ispiti počinju u utorak, 2.6. 2020. godine, a završavaju u petak, 5.6.2020. godine.

Na sajtu u sekciji KŠC – DOKUMENTI – MATURA 2020. nalaze vam se sljedeći dokumenti:

  1. Zaključak o polaganju mature u gimnazijama Sustava za šk. 2019./2020. godinu,
  2. Upute o sadržaju i provedbi mature u gimnazijama Sustava katoličkih škola za Europu u šk. 2019./2020. godini-online,
  3. Prijava za polaganje maturalnog ispita

(Prijavu za polaganje maturalnog ispita popuniti ispravno i dostaviti na e-mail “tajnik.kscbl@gmail.com” do petka, 15.5.2020. do 24:00 h. U prijavi obavezno navesti koji predmet maturant polaže na usmenom ispitu.)

4) Molba (Molbu popunjava maturant koji želi polagati usmeni dio ispita, to jest maturant koji nije zadovoljan usmenom ocjenom iz maturalnog ispita koja je aritmetička sredina ocjena izbornog predmeta u trećem i četvrtom razredu gimnazije. To je predmet kog maturant bira za usmeni ispit. Popunjenu molbu treba slati na e-mail “tajnik.kscbl@gmail.com” do petka, 15.5.2020. do 24:00 h.)

5) Primjer popunjene Molbe

Maturalni ispit ne polažu sljedeći učenici:

  1. učenik generacije
  2. učenik koji je sve razrede završio odličnim uspjehom, ima u sva četiri razreda gimnazije odličan uspjeh iz svih predmeta koje polaže na maturi
  3. učenik koji u sve četiri razreda ima primjerno vladanje

Svim maturantima želim puno uspjeha na maturalnom ispitu.

Anđa Tomić, direktorica Opće gimnazije KŠC-a

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.