Radionice

Radionice za jednoroditeljske obitelji

Cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života samohranih roditelja učenika Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci, ali i svih ostalih zainteresiranih samohranih roditelja.

 

 

 

Pedagoška služba Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci u predstojećem razdoblju organizira iskustveno-edukativne radionice namijenjene jednoroditeljskim obiteljima.

U ciklusu od četiri besplatne radionice svi zainteresirani imat će priliku usvojiti nova znanja i vještine iz oblasti roditeljstva, razmijeniti iskustva s drugim roditeljima te uz pomoć stručnjaka iz oblasti pedagogije pokušati pronaći odgovor na mnoga pitanja i nedoumice.

Ovim programom želimo unaprijediti kvalitetu života samohranih roditelja učenika Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci, ali i svih ostalih zainteresiranih samohranih roditelja.

Svi zainteresirani za navedene radionice svoj dolazak trebaju potvrditi do 20. veljače 2013.

 

 

 

 

 

 

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.