Osnovan Klub prijatelja Opće gimnazije KŠC-a u Banjoj Luci

U petak, 4. svibnja 2012. godine, održana je osnivačka skupština Kluba prijatelja Opće gimnazije Katoličkoga školskog centra „Bl. Ivan Merz“ u Banjoj Luci. Skupštini su nazočili pomoćni biskup banjolučki mons. dr. Marko Semren te mnogi prijatelji i dobročinitelji Centra, roditelji i bivši učenici.

U ime Inicijativnog odbora sve nazočne pozdravio je ravnatelj Centra mons. Ivica Božinović, istaknuvši da Klub prijatelja želi okupiti sve bivše učenike, roditelje učenika (bivših i sadašnjih), prijatelje kao i sve ljude koji s ljubavlju i poštovanjem prate rad Opće gimnazije KŠC-a, a u cilju pružanja trajne podrške učenicima, profesorima i Upravi škole u pomicanju granica prema zajednici sretnih i uspješnih ljudi. Također je sve nazočne upoznao sa svrhom i ciljevima koje sebi postavlja Klub prijatelja – bolji uvjeti za učenje u toj školi, podrška radu s darovitim učenicima, pomoć u profesionalnom informiranju i usmjeravanju, organizaciji studijskih putovanja, znanstvenih, kulturnih, umjetničkih i sportskih natjecanja.
Na kraju, svima se obratio i pomoćni biskup banjolučki mons. dr. Marko Semren, koji je govoreći o prijateljstvu istaknuo: „Prijatelje biramo, a braću i sestre prihvaćamo. Prijatelj uključuje ono najvrjednije što čovjek može imati, a imati prijatelje ili klub prijatelja ove škole znači imati one koji će još više misliti na učenike i na njihovu cjelovitu izgradnju.“
Nakon skupštine uslijedio je zajednički koktel, radosno druženje kao i obnavljanje starih i sklapanje novih prijateljstava.

[fbphotos id=10150824523662492]

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.