OBAVIJEST

Uprava Opće gimnazije KŠC-a u Banjoj Luci obavještava roditelje novoupisanih učenika o terminu prvoga zajedničkog roditeljskog sastanka, narudžbi udžbenika, kao i o drugim detaljima vezanim uz početak sljedeće školske godine.

Obavještavamo sve roditelje novoupisanih učenika u prvi razred Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci da će prvi zajednički roditeljski sastanak biti održan u petak, 30. kolovoza/augusta 2013. s početkom u 19.00 sati u našoj školi. Očekujemo dolazak roditelja i novoupisanih učenika.

Podsjećamo sve učenike upisane u prvi razred, a koji to još nisu učinili, da u što hitnijem roku na školski e-mail: ksc.bl@inecco.net pošalju po jednu svoju fotografiju. Fotografija treba biti kao za bilo koji osobni/lični dokument, i to u JPG formatu.

Također, premda je rok za narudžbu novih udžbenika, koji se koriste u nastavi naše škole, istekao 14. lipnja/juna, Uprava naše škole odlučila je produžiti ovaj rok do kraja mjeseca lipnja/juna. Prijava za kupnju novih udžbenika, kako za prvi tako i za više razrede, uz priloženu akontaciju, kao i do sada, vrši se u Tajništvu škole.

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.