Obavijest

Učenici koji nisu primljeni na prvom upisnom roku, kao i svi koji se nisu do sada prijavljivali u našu školu, mogu se prijaviti na drugi upisni rok koji će biti od 25.6. do 28.6.2012. godine prema sljedećem rasporedu:
Vrijeme prijema dokumenata: 25. 06. 2012. od 09.00 do 12.00 sati.
Prijemni ispit za učenike koji nisu sve razrede osnovne škole završili odličnim bit će 26.06.2012. u 08.00 sati.
Rezultati upisa bit će objavljeni na školskoj oglasnoj ploči 28.06.2012. u 12.00 sati.
U drugom prijemnom roku bit će primljen jedan odjel (24 učenika).

Ravnateljstvo
Banja Luka, 15. 05. 2012.

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.