Obavijest za učenike koji upisuju prvi razred

Metaforično prateći eklektični poetički model života kao pjesničke umjetnosti podsjećam naše drage učenike prvog razreda da u biblioteci Škole u četvrtak 18.06.2020. godine od 10h do 12h, nakon objave liste upisanih, mogu pogledati udžbenike koji su im potrebni a koji su ishod aktivnosti naše odgojno-obrazovne ustanove − Razmjene udžbenika. Očuvanost udžbenika i njihova cijena dostupni su učeničkom sagledavanju. Svaki udžbenik koji nedostaje u kompletu učenici mogu zadužiti tokom školske godine.

Takođe, pozivam učenike preostalih razreda da nastavimo sa svojom aktivnošću razmjene putem prijavnog obrasca i višesmjerne učtive komunikacije o kojoj već imate saznanja.

Imajući ulogu koherentne sile biblioteka je pohranila i sačuvala dobrobit za one koji pređu njen prag.

Brankica Novaković, profesor

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.