Božić fest 2018.

Katolički školski centar u Banjoj Luci objavljuje natječaj za učenike srednjih škola povodom Božić festa 2018. Natječaj je nagradnog karaktera, a radove je potrebno do 6. 12. 2018. dostaviti u Tajništvo škole ili poslati e-mailom.


Peta izložba božićnih jaslica

Katolički školski centar u Banjoj Luci organizira V. izložbu božićnih jaslica „Božić 2018.”, a na natječaju mogu sudjelovati ne samo naši sadašnji i bivši učenici, nego svakako i svi simpatizeri naše škole, različitih uzrasta. Natječaj je nagradnog karaktera, a radove je potrebno do 6. 12. 2018. dostaviti u Tajništvo škole.