DRUGI UPISNI ROK

Obavještavamo sve zainteresirane učenike za upis u Opću gimnaziju Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci da će drugi upisni rok biti od 25. 6. do 27. 6. 2019. po sljedećem rasporedu:

Prijem dokumenata za drugi upisni rok bit će u utorak, 25. 6. 2019. od 08:00 do 13:00 sati.

U natječaju za upis 2019./20. navedeni su potrebni dokumenti koje kandidat treba predati 25.6.2019.

Prijemni ispit bit će u srijedu, 26. 6. 2019. s početkom:

  • u 10 sati hrvatski jezik i književnost
  • u 11 sati engleski jezik
  • u 12 sati matematika

Od polaganja prijemnog ispita oslobođeni su učenici koji od VI. do IX. razreda imaju opći uspjeh odličan, primjerno vladanje i odlične ocjene iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu (hrvatskog jezika ili jednog od službenih jezika u BiH, matematike i prvog stranog jezika (engleskog ili njemačkog).

Rezultati upisa na drugom upisnom roku bit će objavljeni na školskoj oglasnoj ploči u četvrtak, 27. 6. 2019. u 10 sati.

NAPOMENA

Učenici koji nisu primljeni na prvom upisnom roku mogu pristupiti polaganju prijemnog ispita na drugom upisnom roku.

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.