ČLANSTVO

Kako postati član Kluba prijatelja?

1. Potpisivanjem pristupnice;
2. Uplatom članarine (predlažemo za bivše učenike – sada studente – 10 KM na godišnjoj razini, a za sve ostale ostavljamo mogućnost da sami odluče koliko ili što mogu dati kao svoj doprinos ovoj školi);
3. Redovitim sudjelovanjem (prema svojim mogućnostima) u životu i radu škole;

Škola će za članove Kluba:

1. Jednom godišnje izdati bilten u kojem će biti prikazan rad škole tijekom školske godine, a posebno ono u čemu su sudjelovali ili što su pomogli članovi Kluba;
2. Svake godine učenici će pripremiti program koji će biti posvećen članovima Kluba i pozvat će ih sve tom prigodom;
3. Sredstva prikupljena od članova Kluba trošit će odgovorno i isključivo za potrebe škole;
4. Na školskom web-portalu objavljivat će imena članova Kluba, osim ukoliko netko izričito zatraži da se poštuje njegova anonimnost.