Svjetlo; svijetlo?

Pridjev svijetao / svijetlo i imenica svjetlo

Riječi svijetlo i svjetlo značenjski se razlikuju. Pridjev svijetlo srednji je rod pridjeva svijetao i znači ‘koji je ispunjen svjetlom’, npr. svijetao dan, i ‘koji je otvorene boje’, npr. svijetlo odijelo. Riječ je svjetlo imenica i znači ‘svijetle zrake koje omogućuju vidljivost’, npr. svjetlo dana, i ‘svjetiljke na prometnim sredstvima i prometnicama’, npr. prednja svjetla na automobilu. Pridjev svijetlo nije pravilno upotrebljavati u značenju imenice svjetlo. Pogrješno je: *Ugasi svijetlo; *Svijetlo je u dvorani prigušeno; *Na semaforu je bilo crveno svijetlo, a pravilno: Ugasi svjetlo; Svjetlo je u dvorani prigušeno; Na semaforu je bilo crveno svjetlo. Usp. Svijetleći / svjetleći.

Tekst preuzeta sa: http://savjetnik.ihjj.hr/savjet.php?id=155/

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.