Biološka sekcija u Muzeju RS

Članovi Biološke sekcije u pratnji prof. Tanje Marić posjetili Muzej RS

Početkom nove godine i drugog polugodišta Biološka sekcija naše škole, na čelu s prof. biologije Tanjom Marić, nastavila je sa svojim uspješnim radom. U srijedu, 22. 1., članovi sekcije posjetili su stalnu postavku Muzeja RS u Banjoj Luci. Interesiranje učenika je bilo usmjereno k prirodnjačkom odsjeku gdje su vidjeli herbarske zbirke endemskih, rijetkih, ugroženih i ljekovitih biljaka. Također, upoznali su se sa zbirkom otrovnih i jestivih gljiva, te zbirkama beskralježnjaka i kralježnjaka. Uposlenici Muzeja RS srdačno su ih dočekali, te su im ispričali neke zanimljivosti o radu muzeja. Učenici su izjavili da su zadovoljni ovim posjetom, druženjem i korisno provedenim vremenom, jer su, između ostalog, stekli i nova znanja o onome što su vidjeli i čuli. Raduju se ponovnom susretu i druženju.

Tijana Pejić, II.a

Arhiv objava

Naša misija

Svojim obrazovnim i odgojnim konceptom gimnazija želi da mladi ljudi postignu ljudsku, ćudorednu i duhovnu zrelost i da je unesu učinkovito u suvremene društvene promjene. Ona želi mlade ljude osposobiti za život i zvanje u sve kompleksnijem suvremenom svijetu.

Gimnazija treba voditi računa o posebnim odlikama koje su specifične za katoličke škole diljem svijeta, kao i o njihovoj povijesti u ovom gradu i zemlji te o vlastitoj profiliranosti…

Gimnazija treba doprinositi ostvarivanju istinskog humanizma koji je otvoren za etičke i religiozne dimenzije i koji je kadar doprinijeti upoznavanju i pravilnom vrednovanju kultura i duhovnih vrednota različitih civilizacija.

Gimnazija se mora truditi oko njegovanja ugodne klime u međuljudskim odnosima; oko temeljitog odgoja mlade osobe u njenoj integralnosti, te o visokom nivou posredovanja znanja. Nastavna klima mora biti prožeta međusobnim povjerenjem, kako bi mladi ljudi naučili podnositi opterećenja, pravilno postupati s vlastitim željama i potrebama i pravilno se razvijati za zrelu osobu s unutarnjom osobnom slobodom.