Obavijest za učenike koji upisuju prvi razred

Metaforično prateći eklektični poetički model života kao pjesničke umjetnosti podsjećam naše drage učenike prvog razreda da u biblioteci Škole u četvrtak 18.06.2020. godine od 10h do 12h, nakon objave liste upisanih, mogu pogledati udžbenike koji su im potrebni a koji su ishod aktivnosti naše odgojno-obrazovne ustanove − Razmjene udžbenika. Očuvanost udžbenika i njihova cijena dostupni su učeničkom sagledavanju. Svaki udžbenik koji nedostaje u kompletu učenici mogu zadužiti tokom školske godine.

Takođe, pozivam učenike preostalih razreda da nastavimo sa svojom aktivnošću razmjene putem prijavnog obrasca i višesmjerne učtive komunikacije o kojoj već imate saznanja.

Imajući ulogu koherentne sile biblioteka je pohranila i sačuvala dobrobit za one koji pređu njen prag.

Brankica Novaković, profesor

Arhiv objava